top of page

Analyse van je
(project) idee of oplossing
als basis voor jouw
start-up

Uitwerken van het
Design Thinking process
& SBOS-model voor je
start-up

2. Aan de hand van een gedetailleerde en uitermate gestructureerde Design Thinking roadmap & ons SBOS-model (strategie, bedrijfsprocessen, organisatie en systemen) gaan we samen met jou en je start-up het project uitschrijven en kijken welke tech en bouwstenen nodig of aangewezen zijn. 

1. Bij zowel een idee als een oplossing, worden een uitgebreide mapping, scanning en analyse uitgevoerd.
Als deze gevalideerd worden, betekent dit dat er een innovatieve start-up met potentie kan gecreëerd worden die én haalbaar én schaalbaar is.

Uittekenen van een
User-centered design &
scalable tech roadmap

3. Als het idee of het project uitgewerkt wordt in de richting van een MVP, MLP of prototype, houden we de focus op bedrijfszekerheid en bewaken we de gebruikdsvriendelijkheid, toegevoegde waarde en schaalbaarheid. 

Er was eens ...

Het begint met ... . Je hebt een idee!
Wat kan je er mee? Of. Er is een vraag, een behoefte of probleem! Hoe kan je het oplossen of invullen?

Bij Linea Recta weten we dat niet alle wegen naar Rome leiden en bekijken we dan ook vanaf de 1ste seconde hoe we zo vlug mogelijk toch in Rome kunnen geraken. 

Indien het project uitgaat van of geënt is op één bepaalde technologie - bijvoorbeeld AI - dan worden een tech script & roadmap aangemaakt die vertrekken vanuit die technologie met reflectie naar de devmarkt:  wat is er al ? wat bestaat en is beschikbaar en betaalbaar ? zijn er kant-en-klare bouwstenen die we kunnen implenteren, ... . Maar er wordt ook objectief gekeken naar "andere wegen die ook naar Rome kunnen leiden", naar ondersteunende tech en data collection &-management solutions die essentieel en/of ondersteunend kunnen zijn voor het slagen en de bedrijfszekeringheid van het project. 

linea17-2.jpg
bottom of page