top of page

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Linea Recta en hoewel
wij ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

 

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van gegevens- of winstderving die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van deze website.

 

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder de controle van Linea Recta vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van koppelingen impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een bekrachtiging van de standpunten die daarin worden geuit.

 

Alles wordt in het werk gesteld om de website goed te laten functioneren. Linea Recta neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

bottom of page